top of page

Månedlig Storytelling Circle

The Heroine's Journey er en dybdepsykologisk process og guidemap for den indre udvikling mange piger og kvinder føler sig kaldet til i disse år; Enten som en respons på

 

 At træde ud af præfabrikerede forestillinger om, hvem og hvordan vi skal være som kvinder, og i stedet rejse ned i dybet af os selv, gen-forbinde os med vores krop, psyche og sjæl og kunne stå sårbart, stærkt og åbne i verden, som den, vi er. 

 

Forløbet  der  for piger og quest, der er stærkt inspireret af Joseph Campell's berømte bog og 

 

Forløbet består af 12 sessioner af 60 - 75 mins varighed, der kan samtale baseret på mine uddannelser i traumeinformeret og compassion orienteret psykoterapi ved Dr. Gabor Maté. En moderne tilgang til psykoterapi, der løbende inddrager kroppens sansninger og fornemmelser i samtalen.

Traumeinformeret Terapi er for dig, der ønsker at komme 'bagom' symptomer, vaner og problemstillinger og som er nysgerrig på at forstå dig selv på et dybere plan. Tilgangen er specifikt udviklet til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem din aktuelle problemstilling og dit indre følelsesliv, tidligere livsoplevelser og dine overbevisninger omkring dig selv.

Samtalen vil samtidig orientere dig i retning af at kunne se dig selv og din situation med mere medfølelse, forståelse og egen-omsorg. 

Hvad er 'The Heroine's Journey'?

Moderne traumeterapi er forankret i to grundprincipper. Det ene princip er, at 'traumet' ikke er det, der er sket eller hændt. Et traume er med andre ord ikke begivenheden i sig selv -- selvom en begivenhed naturligvis kan være traumatisk. I moderne traumeterapi ser vi i stedet traumet som summen af de konsekvenser, som det, der er sket eller hændt, efterfølgende har påvirket dig. Din oplevelse vil naturligvis være unik, men traumer efterlader os ofte med en  af at føle dig forbundet til dig selv, din krop og dine nærmeste. 

Det andet grundprincip er, at vi ser symptomer, vaner, mønstre og overbevisninger som coping strategier -- det man i fagsprog også kalder 'tilpasninger' eller 'prægninger af nervesystemet'. Vi ser således ikke mennesker som 'syge' -- heller ikke når/hvis der er tale om det, der i daglig tale kaldes 'psykisk sygdom'.

Vi ser hele mennesker, der på et tidpunkt i livet har udviklet en eller flere strategier med det formål at overkomme eller overleve begivenheder eller omstændigheder, der var overvældende eller følelsesmæssigt svære at rumme. Vi møder derfor mennesker fra det udgangspunkt, at der gemmer sig dyb visdom og en vigtig fortælling bagved vores tillærte strategier -- også selvom de selvsamme strategier ikke længere tjener os længere eller føles som en hjælp.

 

I det øjeblik vi med nye øjne kan se, hvad vores coping startegier gør 'for os', åbner vi ikke alene døren til en dybere forståelse af os selv. Vi åbner samtidig døren til at kunne have medfølelse for og tilgive os selv. 

DSC_0353.jpg

Women do have a quest at this time in our culture. It is the quest to fully embrace their feminine nature, learning how to value themselves as women and to heal the deep wound of the feminine. It is a very important inner journey toward being a fully integrated, balanced, and whole human being.

- Maureen Murdock

Mine værdier

Integritet

Fra et traumeterapeutisk perspektiv ved vi, at der ofte gemmer sig vigtig viden og dyb visdom bag bagved symptomer - fysiske såvel som psykiske. Fra dette ståsted er symptomer en af kroppens måder at kommunikere med os på, og vores største opgave er derfor at lære at lytte til og fortolke vores krops signaler. Det er samtidig helt essentielt at vi lærer at stille de rigtige spørgsmål. Det er noget af det, denne psykoterapeutiske tilgang udviklet af Dr. Gabor Maté's, er specifikt målrettet til. 

Vaner

Vaner er et andet ord for coping strategier og dækker over alle de store og små ting, vi com mennesker bevidst og ubevidst engagerer os i. Vi skelner ofte mellem 'gode' og 'dårlige' vaner, og mange af os har en tillært opfattelse af, at 'dårlige' vaner gør os til 'dårlige' mennesker.
Fra et traumeterapeutisk perspektiv ser vi vaner som intelligente strategier, der engang har hjulpet os i livet og dermed har en vigtig funktion. At tvinge os selv til at 'slippe' en vane, før vi er klar til det, eller uden at vi forstår, hvordan vanen har 'hjulpet' os i livet, kan således have store konsekvenser. Vaner dækker i denne sammenhæng også over afhængigheder og misbrug.

Mønstre

Vores mønstre er en betegnelse for de måder, vi handler og agerer på i livet, inklusiv de måder, vi responderer og reagerer på i diverse livssituationer og i relation til andre mennesker. Mange af vores reaktioner opstår helt automatisk, altså helt uden at vi når at tænke over, hvad vi siger eller gør - hvilket ikke altid tjener os og det udkom, vi ønsker. At blive bevidste om vores egne reaktionsmønstre og forstå, hvad der ligger til grund for, at vi f.eks. farer op, går i stå eller har svært ved at sætte igang, kan være dybt forløsende og helende. Dr. Gabor Maté taler i denne sammenhæng om at udvide vores kapacitet til at være 'response-able'; at kunne respondere hensigtsmæssigt til nuet og den aktuelle situation, i stedet for at reagere automatisk. Arbejdet med at sætte os selv fri for vores unikke mønstre er dybt forankret i arbejde med/heling af vores nervesystem, og medfører ofte, at vi over tid oplever at blive mere nærværende og til stede i 'nuet'. 

Overbevisninger

Overbevisninger er de historier, du fortæller dig selv - om dig selv - når der ikke er andre der lytter med. En overbevisning kan f.eks. være 'jeg er ikke god nok', 'der er noget galt med mig' eller 'der er ikke nogen, der elsker mig'. Overbevisninger er ofte opstået i forbindelse med, eller som et resultat af tidligere livsoplevelser, og lever ofte i bedste velgående, uden vi nødvendigvis er bevidste om, hvor meget egen-fortællingen præger vores blik på os selv, på vores nærmeste og på verden.

Priser og praktisk information

Forløbet inkluderer 10 sessioner af 60-75 min varighed og kan tilrettelægges efter dine ønsker, dog højst over 26 uger / et halvt år. 

 

Pris 9500,- DKK

Beløbet kan efter aftale afdrages i rater. 

Studerende, enlige mødre samt kvinder, der modtager kontanthjælp eller har fået tildelt førtidspension kan booke forløbet til en reduceret pris på 6500,- DKK

Sessioner tilbydes pt. kun online via Zoom.

 

Er du i tvivl om dette tilbud er rigtigt for dig, eller har du et spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Du er også velkommen til at booke en gratis, afklarende samtale, hvis du gerne vil møde mig inden, du booker forløbet.

bottom of page