top of page

en ny fortælling om
spiseforstyrelser

Et 12-ugers online gruppeforløb, der guider dig bagom dit forhold til mad og gen-forbinder dig med din krop og dit dybere selv. Forløbet er traumeinformeret og inddrager kropsforankrede workshops og arbejde med nervesystemsregulering, dybdepsykologi og storytelling.
 

At leve med et komplekst forhold til mad & krop kan bedst beskrives som at være fanget i den metaforiske Underverden; Intet af det vi gør i et forsøg på at skabe forandring, har den ønskede effekt, og uanset hvor meget vi kæmper eller sætter ind - uanset hvor meget vi gør for at slippe fri - så oplever vi, at vi ender det samme sted igen og igen. 

 

Noget af det værste ved at være fanget i Underverden er dog, at vi ikke kan finde mening i det, der sker. For hvordan havnede jeg her? Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort galt? Finder jeg nogensinde ud igen? Vender jeg nogensinde tilbage til en 'normal' tilværelse?

 

For mange er der tilmed en følelse af at ikke at blive forstået af de mennesker, vi har omkring os. De forstår ikke nødvendigvis vores relation til mad & krop - og hvorfor vi ikke bare kan 'stoppe'. Det forstærker den fundamentale oplevelse af at være i Underverden; At vi føler sig alene, bange og isoleret, måske ligefrem afkoblet fra resten af verden og misforstået for den, vi i virkeligeheden er - bagved vores adfærd.

Heldigvis er det ikke hele fortællingen

At leve med et komplekst forhold til mad & krop kan bedst beskrives som at være fanget i den metaforiske Underverden; Intet af det vi gør i et forsøg på at skabe forandring, har den ønskede effekt, og uanset hvor meget vi kæmper eller sætter ind - uanset hvor meget vi gør for at slippe fri - så oplever vi, at vi ender det samme sted igen og igen.
 
Noget af det værste ved at være fanget i Underverden er dog, at vi ikke kan finde mening i det, der sker. For hvordan havnede jeg her? Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort galt? Finder jeg nogensinde ud igen? Vender jeg nogensinde tilbage til en 'normal' tilværelse?

For mange er der tilmed en følelse af at ikke at blive forstået af de mennesker, vi har omkring os. De forstår ikke nødvendigvis vores relation til mad & krop - og hvorfor vi ikke bare kan 'stoppe'. Det forstærker den fundamentale oplevelse af at være i Underverden; Det at føle sig alene og isoleret, måske ligefrem afkoblet fra resten af verden og misforstået for den, vi er.Mit navn er Mathilde, og jeg kender alt til at føle mig bange, alene og absolut desperat efter at undslippe omstændigheder, jeg ikke anede, hvordan jeg var havnet i. I omtrent 20 år levede jeg med et komplekst forhold til mad & krop. 20 år, hvor jeg følte mig absolut misforstået. Ing
 
Vi er ikke blot bange og isolerede, afkoblet fra resten af verden, vi føler os magtesløse og måske ligefrem desperate efter at forstå det
 
 
 
I fortællingen om Jonas og Hvalen finder Jonas vejen tilbage, men det gør han hverken ved at kæmpe sig ud eller kæmpe imod. Han overgiver sig i 
 
og vi har svært ved at finde mening i det, der sker omkring os. 
 
igesom Jonas fanget i the belly of the whale. Hernede i  er der intet af det, vi gør, der har den ønskede effekt og uanset hvilke teknikker, vi forsøger at implementere synes vi at ende det samme sted. Nu blot endnu mere fortabte og udmattede. 
 
 I hvalens mave er der ikke alene mørkt, vi er også isolerede og afkoblet fra resten af verden. Her er ikke nødvendigvis nogen, der  sted, som det synes umuligt at undslippe. Vi føler os isolerede og alene, magtesløse overfor omstændigheder, der ikke nødvendigvis giver mening. For hvordan havnede jeg her? Hvorfor slugte hvalen netop mig? Finder jeg nogensinde ud herfra?


 
Uanset, hvilke strategier vi forsøger at implementere, uanset hvilke teknikker eller praksisser, vi prøver har det ikke det ønskede effekt.
 
Det kan føles som om, at jo hårdere vi kæmper for at befri os selv, jo mere modstand bliver vi mødt af. Jo
 
Dette forløb er for dig, der har indset, at dit komplekse forhold til mad & krop hverken handler om mad eller om din krop, men er en coping strategi, du har udviklet på et tidspunkt i dit liv, hvor du forsøgte at håndtere noget i dit liv, du ikke vidste hvordan du ellers skulle tackle eller rumme?  
 
er blevet en del af din måde at være i verden på og håndtere livet. 
 
at der tale om en coping strategi, du har udviklet på et tidspunkt i dit liv i et forsøg på til at håndtere noget, du ikke vidste, hvordan du ellers skulle håndtere.

Mød din Underviser

Mit navn er Mathilde, og jeg kender alt til at føle mig bange, alene og absolut desperat efter at undslippe omstændigheder, jeg ikke anede, hvordan jeg var havnet i.

 

I omtrent 20 år levede jeg med et komplekst forhold til mad & krop. 20 år, hvor jeg følte mig absolut misforstået af mine omgivelser og ikke kunne finde mening i det, der foregik og på mage måder drev mit indre liv og måde at være i verden på.

 

Mit navn er Mathilde, og jeg har brugt de seneste 12 år af mit liv på at studere og undersøge det fænomen, vi i daglige tale kalder spiseforstyrrelser. Først som journalist og researcher og siden 2019 som terapeut, underviser og gruppe-facilitator. 

Min enorme nysgerrighed på at forstå problemstillinger relateret til mad & krop såvel som de psykosomatiske og samfundsrelaterede mekanismer, der ligger til grund for, at vi som piger og kvinder udvikler netop denne type coping strategier, har dybe rødder i, at jeg i 20 år selv levede et liv dybt påvirket af et komplekst forhold til mad og krop. Det kan du læse mere om her. 

Jeg har med andre ord selv været fanget i den metaforiske Underverden i en stor del af mit liv, og da jeg som 24-årig fik at vide, at jeg ikke skulle forvente nogensinde at blive rask, satte mig for at finde svar på de mange spørgsmål, som jeg oplevede, at ingen kunne eller ville svare mig på. 

 

 

til efteråret er det 12 år siden, at jeg begyndte at lede efter en ny fortælling om spiseforstyrrelser.

 

Jeg var 24 år og havde naturligvis ingen anelse om, at det var det, jeg havde kastet mig ud i. Det skulle der gå mange år, før jeg forstod. 

Som født ind i en familie med op til flere læger, hvor sundhed og sygdom alle dage havde fyldt mest omkring middagsbordet havde jeg bred viden omkring krop og sind, og som journaliststuderende havde jeg alle dage været draget af den undersøgende tilgang, hvor man 

 

 

i næsten 25 år var mit liv påvirket af et komplekst forhold til mad og krop.

 

Jeg var afkoblet fra mig Selv og fra min krop, havde svært ved at mærke, hvordan jeg havde det, og hvad jeg havde brug for. Svært ved at mærke, hvem jeg egentlig var.

 

Min sensitivitet betød samtidig, at jeg kunne sanse og mærke alle andre omkring mig - og hvordan de havde det. Jeg havde en oplevelse af, at jeg kunne mærke, hvad andre tænkte og følte, men når jeg spurgte ind til det, jeg sansede, blev det ikke taget alvorligt. Andre gange fik jeg at vide, at der ikke var noget galt, selvom alt indeni mig fortalte mig, at det ikke var sandt. 

 

Jeg kunne ikke undgå at fortolke det som om, at der var mig, der måtte være noget galt med. At der var noget galt med min måde at være i verden på. Så jeg skiftevis overspiste og underspiste - brugte mad og træning i et forsøg på at regulere mig selv og finde indre tryghed og fred.

 

Dengang vidste jeg naturligvis ikke, at det var det, jeg gjorde. Det skulle der gå mange år før jeg fandt ud af.

 

I de mellemliggende år levede jeg fra et sted, hvor jeg troede, at der var noget alvorligt galt med mig. Helt ned på celleplan.
Hvilket menneske var jeg, når jeg ikke engang kunne finde ud af at spise normalt?

Sagen var bare den, at jo mere jeg brugte maden og jo mere jeg forsøgte at træne og tæmme min krop, jo mere desperat og dysreguleret, blev jeg.

18021062570131762.jpg

Gruppeforløbet består af

12 x 2 timers undervisning og gruppesamtale via Zoom
8 x Kropsforankrede Workshops á 90 mins varighed i Yin Yoga, Somatisk Bevægelse, Embodiment Meditation, Nervesystemsregulering for Kvinder, Somatisk Grænsesætning, Jungian Somatics & Storytelling.

6 x 1:1 sessioner á 60-75 mins varighed

Lukket Støtte- og Netværksgruppe

Early Bird 12.000,- DKK

Beløbet kan efter aftale afdrages i rater. Kontakt mig for info.

Early bird prisen gælder til og med torsdag d. 13. juli. Derefter stiger prisen til 14.500,- DKK

Er du økonomisk udfordret er du velkommen til at kontakte mig 
Som Som

Book tid til gratis forsamtale

Tilbage i rummet med de to psykologer så min behandlingsplan noget anderledes ud.
Den bestod af en recept på anti-depressiv medicin til resten af mit liv og en opfordring om at  genoverveje min fremtid som journalist.

 

Og med ét gik det op for mig, at jeg var det helt forkerte sted, hvis jeg gerne ville have det bedre. 

 

Og dermed rejste jeg mig fra min stol, takkede for deres tid, og gik ud af klinikken.
Fokuseret på én eneste ting: At finde en anden vej.

 

Samme eftermiddag kastede jeg mig ud i mit livs største researchprojekt. Et projekt, der som udgangspunkt kun havde til formål at hjælpe mig med at blive rask.

 

Men jo mere jeg dykkede ned i international forskning, og jo mere jeg oplevede at få det bedre med hjælp af de teknikker og metoder, jeg implementerede og afprøvede, jo mere stod det klart for mig, at der var noget helt galt med den behandling, jeg havde fået. 


Noget helt bagvendt med den måde, vi behandler problemstillinger relateret til mad & krop på. 

Som jeg i de seneste år har videreuddannet mig indenfor bl.a. traumeinformeret terapi, nervesystemsregulering, dybdepsykologi og den feminine arketype er alt det, jeg så, sansede og mærkede dengang, blevet bekræftet af teoretisk viden og klinisk erfaring. 

 

Det, der i sin tid startede som mit livs største researchprojekt har således udviklet sig til et livsprojekt og en vision om at hjælpe andre piger og kvinder, der kæmper med deres forhold til mad & krop.

en ny fortælling starter her

En spiseforstyrrelse
er et problem,
men den er ikke problemet.

- Dr. Gabor Maté
 

Igennem mit arbejde med klienter de seneste fem år - og som facilitator for en støtte-gruppe for andre terapeuter - har jeg lyttet til og holdt rum for et væld af fortællinger fra kvinder og mænd fra hele verden, der minder om min egen.

 

Jeg har set, hvordan fokuseringen på at forandre vores forhold til mad & krop ved at fokusere på maden og på kroppen, udelukkende driver adfærden dybere ned i vores psyche og nervesystem. Dybere ned i vores underbevidsthed.

Jeg har set de menneskelige konsekvenser af, at traditionel behandling af spiseforstyrrelser fokuserer på netop madindtag, kropsvægt og overvågning af træning og bevægelse. 

 

Jeg har set, hvordan fokuseringen på at finde ud af, hvad der er ‘galt’ med én, ligeledes driver adfærden dybere ned i vores system - og forværrer tilstanden. 

 

Jeg har set, hvordan fokuseringen på diagnosticering og psykiatrisk udredning ikke giver plads til den enkeltes fortælling. Ikke anerkender adfærden som en respons på livsomstændigheder, men som en ‘sygdom’ i det enkelte individ. 

 

Jeg har set, hvad det gør ved menneskers oplevelse af sig selv. Set, hvordan det forstærker den indre fortælling om, at der er noget galt med én. Forstærker følelsen af ikke at høre til. 

 

Jeg har set, hvordan det intensiverer skammen over ikke at kunne 'kontrollere' ens forhold til mad. Skammen over ens krop. Skammen over at føle sig ‘unormal’.

Jeg er her for at vise dig, at der er en anden vej

En vej, der handler om at komme ‘bagom’ din adfærd omkring mad & krop og se det som en måde din krop og dit nervesystem har forsøgt at regulere dig på, forsøgt at orientere dig i retning mod indre tryghed og ro.

 

En vej, der handler om at blive nysgerrig på, hvad din adfærd omkring mad & krop gør FOR dig; Hvad forsøger adfærden at hjælpe dig med? Hvordan har den hjulpet dig med at overkomme eller cope med noget, som du ellers ikke vidste, hvordan du skulle håndtere?

 

En vej, der handler om at finde medfølelse for dig selv og din adfærd - i stedet for at dæmonisere din adfærd eller betragte den som en destruktiv del af dig selv - måske ligefrem en fjende - der er ude på at skade dig eller ødelægge dit liv.  


En vej, der handler om at lære at lytte til denne del af dig selv med tillid til, at netop denne del af dig gemmer på en vigtig fortælling. En fortælling, der rummer dyb visdom og meningsfuldhed, og som kan guide dig i rentingen af et andet forhold til mad & krop - og til dig Selv på et dybere plan.

Vidste du, at piger og kvinder, der har et komplekst forhold til mad & krop er nogle af de mest sensitive, empatiske og intuitive piger og kvinder? At de er kreative, visionære og følelsesmæssigt intelligente udover det sædvanlige? 

At være sensitiv i en verden, der på ingen måde er sensitiv eller kan rumme sensitivitet er sin helt egen  som den enorme gave og force, det er 

 

 

Koblingen mellem sensitivitet og spiseforstyrrelser er efterhånden veldokumenteret og velrespekteret 

 

Nedenunder overfladen på det, der i dag betegnes som spiseforstyrrelser gemmer der sig en helt anden fortælling end den fortælling, vi normalt præsenteres for.

 

En fortælling, der starter med sensitivitet - et af de mest misforståede begreber og personlighedstræk, der eksisterer.

 

Fortællingen om sensitivitet matcher nogenlunde fortællingen om 'psykisk sårbarhed', et begreb der anvendes af læger og psykiatere til at beskrive personer, der har psykiske udfordringer, lider af såkaldte funktionsnedsættelser eller på anden vis har færre indre ressourcer til rådighed. 

 

I dagens Danmark bliver piger og kvinder, der har et vanskelig forhold til mad og krop meget ofte beskrevet som 12-tals piger, som perfektionistiske, kontrollerende og psykisk sårbare. 

Jeg blev introduceret til Dr. Anita Johnstons arbejde i 2018, og som jeg slugte hendes bog 'Eating in the Light of The Moon', begyndte var det 

 

 

stadig den bog, jeg anbefaler til alle, der er påvirket af  der længe fungerede som

 

 

Jeg har set, hvordan fokuseringen på at finde ud af, hvad der er ‘galt’ med én, ligeledes driver adfærden dybere og forværrer tilstanden. 

 

Jeg har også set de menneskelige konsekvenser af, at traditionel behandling af spiseforstyrrelser fokuserer på netop madindtag, kropsvægt og overvågning af træning og bevægelse. 

 

Jeg har set, hvordan fokuseringen på diagnosticering og psykiatrisk udredning, ikke giver plads til den enkeltes fortælling, smerte og sorg. Ikke anerkender adfærden som en respons på livsomstændigheder, men som en ‘defekt’ i det enkelte individ. 

 

Jeg har set, hvad det gør ved menneskers oplevelse af sig selv. Set, hvordan det forstærker den indre fortælling om, at der er noget galt med én. Forstærker følelsen af ikke at høre til. 

 

Jeg har set, hvordan det intensiverer skammen over ens forhold til mad, skammen over ens krop - skammen over at være ‘unormal’.

The girls and women that uproot their difficulties with food & body are the girls and women the world is waiting for.

- Dr. Anita Johnston

Gruppeforløbet består af

6 x 2 timers live undervisning via Zoom
5 x workshops i Yin Yoga, Nervesystemsregulering, Somatisk Bevægelse, Somatisk Grænsesætning & Storytelling

 Solhvervsritual

1 x 1:1 session á 60-75 mins varighed

Privat Støttegruppe via WhatsApp

Early Bird: 3800,- DKK

Early Bird 3800,- DKK

Beløbet kan afdrages i op til 3 rater.
Early bird prisen gælder til og med torsdag d. 16. maj. Derefter stiger prisen til 4500,- DKK

Vi skal ud af hovedet - og ned i kroppen

Der er stor forskel på den intellektuelle viden, vi lærer med hovedet.

Og den viden, vi sanser og mærker på et kropsligt plan.

Kroppen er derfor helt central i forløbet her - for det er i kroppen, at forandringen for alvor sker.

For mange der kæmper med mad & krop kan kroppen føles som et farligt sted, måske ligefrem et utrygt eller overvældende sted at være. Selv var jeg afkoblet fra min krop fra halsen og ned, så jeg ved alt om, hvordan det føles at være 'fremmed'i sin egen krop.

At gen-bebo vores krop tager tid, og det er en process, der hverken kan eller må forceres.

Det tages der naturligvis højde for undervejs i forløbet her.

En af de praksisser, der virkelig kan gen-forbinde os med vores krop og samtidig tillade os at mærke os selv på et dybere plan, er Yin Yoga. 

er derfor designet til at gen-forbinde dig med din krop, så dine indsigter og erkendelser bliver lagret på celleplan.

 Storytelling

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Yin Yoga

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Somatisk Bevægelse

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 Grænsesætning

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Free Writing

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Solhvervsritual

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page