top of page


Kvinde, Kend dit Nervesystem

Et 6-ugers undervisningsforløb, der kombinerer teoretisk viden om kvinders nervesystem med praktiske øvelser.
Forløbet hjælper dig med at kortlægge dit nervesystem, forstå dine reaktionsmønstre og lærer dig at aktivere og regulere dit system.

lærer dig at tilgå og respondere på dine kropslige instinkter og aktivere dine indre ressourcer.

og  og hvordan du sanser og mærker de forskellige stadier mærkes i din krop og skabe dine reaktionsmønstre og tilgå dine ressourcer på nye måder.

, der både lærer dig at aktivere og nedregulere dit system.  lære regulere dit nervesystem og gen-forbinde dig med din krop, styrke og vitalitet, så du kan skabe et liv, du føler, at du hører hjemme i.

Har du en tendens til at blive følelsesmæssigt overvældet? Føler du dig 'stuck' i livet, ude af stand til at gøre de ting, du gerne vil? Har du svært ved at tilgå din indre styrke og vitalitet?​
 

Har du svært ved at sige nej, sætte grænser og advokere for dine behov? Har du øjeblikke, hvor du mister din stemme eller oplever, at du 'zoner ud'? Er du typen, der 'bare ikke bliver vred', fordi du er 'så god til at sætte dig i andres sted'?

 

Føler du dig udbrændt, eller har svært ved at overskue alt det, du skal nå? Har du svært ved at vurdere, om det er bedst at skubbe på, eller om du har brug for at skrue ned for tempoet? Sidder du fast i en egen-fortællingen om, at 'jeg kan ikke', 'jeg hører ikke til' eller 'jeg er ikke god nok'?

Vil du have kropsforankrede øvelser og praksisser til at hjælpe dig med at aktivere og regulere dit nervesystem, så du kan vende tilbage til nuet og derfra reagere og træffe beslutninger i overensstemmelse med dine værdier?

Hvis du genkender dig selv 
i nogle af sætningerne ovenfor, så vid at du er ikke alene

Mit navn er Mathilde, og hvis der er én ting, jeg ville ønske, så er det at alle piger og kvinder havde viden om deres nervesystem, og hvordan det påvirker deres hverdag og måde at være i livet på. 

Det gælder særligt dig, hvis liv er påvirket af en af de heldbredsmæssige udfordringer, der oftest rammer piger og kvinder. Det drejer sig bl.a. om angst, depression, stress og burn out, men også problemstillinger relateret til mad & krop såvel som autoimmune lidelser. 

Hvis det er dig, er der nemlig stor sandsynlighed for at du har et nervesystem, der har vænnet sig til at 'defaulte' i nervesystemsstadierne Flugt, Frys, Fit in eller Fawn, ligesom du kan have svært ved at tilgå nervesystemsstadiet Kæmp. 

Piger og kvinders nervesystem har nemlig en tendens til at 'defaulte' eller være wiret på særligt tre måder (eller en unik kombination af dem), hvilket kan være med til at forklare, hvorfor piger og kvinder oftere end mænd rammes af bl.a. angst, depression, stress og burn out såvel som autoimmune lidelser og problemstillinger relateret til mad & krop.

Tillad lige at lade det lande et øjeblik; At grobunden for denne lange liste af tilstande, der påvirker tusindvis af piger og kvinder hver eneste dag, kan skyldes de hormonelle, biologiske og socio-kulturelle årsager, der medfører, at vores nervesystem har en tendens til at være wiret anderledes end mænds.

Som en kvinde, der selv har være påvirket af op til flere af disse helbredsmæssige udfordringer, og ikke mindst som en kvinde, der er specialiseret i at arbejde 1:1 med andre piger og kvinder, bevidner jeg konsekvensen af disse nervesystems-tendenser hver eneste uge. 

Heldigvis, er det kun starten på fortællingen

For den gode nyhed er, at vores nervesystem er plastisk, hvilket vil sige, at det er aldrig for sent at danne nye nervebaner og begynde at re-wire vores nervesystem.

Den rejse har jeg selv været på igennem de seneste år, og som jeg har oplevet, hvor meget det har forandret i mit eget liv, og jeg samtidig har implementeret teorien og øvelserne i mine 1:1 sessioner, har jeg bevidnet den samme effekt i mine klienters liv.

Jeg er derfor vildt passioneret for at undervise dette materiale og udbrede viden om de nervesystems-tendenser, der præger piger og kvinders liv og helbred.

 

Verden har mere end nogensinde før brug for kvinder,

der er i kontakt med deres styrke, skaberkraft og stemme. Kvinder, der ved, hvem de er, og hvad deres rolle i verden er.

IMG_3370_edited_edited.jpg

MØD DIN UNDERVISER​

 

Mathilde Friis-Andersen er uddannet i traumeinformeret og compassion-orienteret psykoterapi ved Dr. Gabor Maté og har efterfølgende studeret kvinders nervesystem via kurser

og apprenticeship ved Kimberly Ann Johnson.
 

Hun er specialiseret i at arbejde med piger og kvinder og tilbyder 1:1 Terapi og Mentoringforløb med et særligt fokus på de sygdomme og lidelser, der oftest rammer netop piger og kvinder. 

​Foruden at arbejde 1:1 med piger og kvinder, underviser hun ugentlige hold i Yin Yoga, Embodiment Meditation & Somatisk Bevægelse ved Enok Naturklinik i Højbjerg.

Mathilde er oprindeligt uddannet journalist og aspirerede til at blive politisk sundhedsreporter, da hendes eget helbred krævede hendes opmærksomhed for 12 år siden. Hun har siden arbejdet sig ud af
 - og er blevet rask af - både spiseforstyrrelser, angst og depression såvel som et burn out og en autoimmun lidelse.

 

Med udgangspunkt i hendes uddannelser, dybdegående viden og egne erfaring med de sygdomme, der oftest rammer piger og kvinder, er hun som Storyteller optaget af at bidrage til nye fortællinger. Fortællingen om piger og kvinders nervesystem er blot én af dem.

en ny fortælling starter her

3 ting jeg ville ønske,
at alle piger og kvinder vidste
om deres nervesystem

 

1. 

 

 

 

 

 

Uanset, hvem du er eller hvilke af disse aspekter du genkender i dig selv, så kan det at blive bevidst om, hvordan dit nervesystem fungerer hjælpe dig med at se dig selv og dit liv i et nyt lys. 

 

Det kan være frisættende at erfare, at vi har en tendens til at flygte fra det, der er svært eller uoverskueligt. Eller at indse, at vi har et system, der går i stå, når vi forsøger at sætte grænser.

 

Men bevidsthed og medfølese kun første skridt på vejen. 

Forandring kræver handling, og særligt når det kommer til nervesystemet er intellektuel viden ikke nok.

Nervesystemsregulering foregår i kroppen.

Og her er det ikke nok bare at gen-forbinde os med vores fysiske form, vi er nødt til at gen-lære hvad det vil sige at være en krop.

 

Vi er nødt til at lære at lytte til vores instinkter, vores intuition og kropslige fornemmelser. Vi er nødt til at begynde at lytte til og lære at afkode, hvad vores krop fortæller os.

 

Det er det, dette 6-ugers undervisningsforløb er fokuseret på.

 

At lære dig at vende tilbage til nuet, så du kan respondere

Piger og kvinder er disproportionalt negativt påvirket af det sociale nervesystem. Et system, der, når vi er trygge, karakteriseres ved, at vi mærker tillid til og føler os forbundne til andre.

 

Vi oplever, at vi kan udtrykke os frit, både kropsligt og verbalt, uden frygt for konsekvenser. Vi føler os nærværende og har lyst til at samarbejde med andre. 

Det er også i dette nervesystemsstadie, at vi mærker kærlighed, glæde og intimitet - og after-glow efter sex.

Når vi er i dette stadie, lyder vores egen-fortælling 'jeg hører til', 'jeg har brug for' og 'jeg står for'. 

Men det selvsamme nervesystemsstadie responderer helt anderledes, når vi føler os utrygge eller truet.

Når det er tilfældet kan vi føle os ensomme, isoleret eller forrådt af vores nærmeste - eller af verden. Andre reagerer ved at blive over-søde eller hyper-sociale i et forsøg på at passe ind eller blive accepteret.

 

Vi kan også ubevidst søge at ligne andre omkring os og klæde os som 'dem', i et forsøg på at kamuflere os og sikre, at vi ikke skiller os for meget ud fra mængden. Det er også i dette nervesystemsstadie, at vi kan blive people-pleasende; Den, der sørger for alle andre på bekostning af os selv.

Egen-fortælling i dette stadie lyder 'jeg hører ikke til', 'jeg er ikke god nok' eller 'der er ingen andre, der har det som jeg'. 

Piger & kvinders nervesystem er disproportionalt negativt påvirket af det sociale nervesystem.

- Kimberly Ann Johnson 

Vi ønsker at have et fleksibelt nervesystem

Et optimalt eller velreguleret nervesystem er et fleksibelt system, der responderer og reagerer på det, som livet kræver af os. Vi ønsker med andre ord at kunne flygte og kæmpe, når vi har brug for det, ligesom vi ønsker at vide, hvordan vi kan bevæge os mest nænsomt og omsorgsfuldt ud af et frys-stadie. 

Et fleksibelt system viser sig således ved, at du kan fokusere på og fordybe dig i de ting, du skal i løbet af en dag, og at du samtidig kan geare ned, finde ro og falde i søvn, når det er tid til at gå i seng.

Et optimalt nervesystem er med andre ord ikke et system, der er i zen og ro hele tiden. 

Med et fleksibelt nervesystem kan vi forlade - og i værste tilfælde flygte - fra situationer, der ikke tjener os, eller hvor vi oplever, at vores grænser bliver overtrådt.
Vi forlader instinktivt situationer, hvor vi mærker utryghed. Vi rejser os og går, uden at føle skyld eller skam, men en indre vished om, at vi gør det rigtige for os selv i øjeblikket. 

Vi kan sige nej, kæmpe imod og beskytte os selv - og vores børn - fra ydre trusler og farer. Vi kan forsvare os selv, tale vores sag, bede om hjælp og slå i bordet, når det er nødvendigt. 

Vi kan tage alt det gode i livet ind; Nydelse, næring og kærlighed - uden at tvivle på, om vi fortjener det, om det er 'ægte' eller bekymre os om, hvornår det forsvinder igen.

 

Vi mærker vores værd og står stærkt i vores ret til at være den, vi er. Vi tør dele vores følelser og perspektiver på livet. Vi handler i overensstemmelse med vores værdier og går efter de ting i livet, der er meningsfuldt for os.

 

Vi har adgang til vores intuition og kroplige instinkter. Vi føler os forbundet til vores indre styrke og vitalitet og har energi til at springe ud af sengen og tage det næste lille skridt henimod et liv, som vi føler, at vi hører hjemme i.

 

Tilmeld mig ventelisten på
online-versionen af dette forløb

Du får besked i din indbakke!

Forløbet kan hjælpe dig med 

At blive bevidst om, hvordan dit nervesystem er 'wiret', og hvorfor du responderer og reagerer, som du gør i livet.

At kortlægge dine kropslige sansninger, så du ved, hvordan de forskellige nervesystemsstadier mærkes i din krop og herfra kunne støtte - og regulere dig selv - når du oplever, at du er på vej ud af dit tolerancevindue. Det er sådan, at du danner nye nervebaner og re-wirer dit nervesystem.

At mærke dine grænser på et kropsligt plan og blive i stand til at sig nej eller advokere for dig selv i øjeblikket - og ikke først senere, når dit system er ned-reguleret og du pludselig ved, hvad du gerne vil have sagt i situationen.

At vende tilbage til nuet i stressende situationer eller situationer, hvor du føler dig 'zonet ud', 'stuck' eller følelsesmæssigt overvældet.

At have mere medfølelse for dig selv og kunne se dig selv, dine livs-omstændigheder og livsfortælling i lyset af, hvordan dit nervesystem opererer.

At hele traumer og forløse ufuldstændige flugt-responser (angst) og ufuldstændige frys-responser (depression) samt navigere i autoimmune lidelser, problemstillinger relateret til mad & krop såvel som ADHD/ADD.

At orientere dig imod alt det gode i livet og åbne op for at kunne mærke mere nydelse, lyst og lykke - selv når livet er svært. Over tid begynder du at kunne rumme mere - det gode og det svære - på samme tid.

At forbinde dig til din indre styrke og vitalitet, så du kan handle i overensstemmelse med dine værdier - og ikke på 'autopilot' baseret på fortiden. Det er sådan, at du skaber et liv, som du føler, at du hører hjemme i.

Forløbet består af

5 x 1,5 times undervisning onsdage kl. 19.30 - 21.00. Vi starter d. 29. maj.

1 x 1,5 times workshop i somatisk grænsesætning søndag d. 16. maj kl. 10 - 12

3 x klip til holdundervisning i Somatisk Bevægelse, Yin Yoga & Embodiment Meditation

 

Privat WhatsApp gruppe for deltagere, hvor du kan dele dine oplevelser med at integrere undervisningen i løbet af ugen

Early Bird Pris 2200,-

 Beløbet kan ved tilmelding afdrages i op til tre rater.

Early bird prisen gælder til og med onsdag d. 22. maj. Derefter stiger prisen på forløbet til 2800,-
 

Ja tak - tilmeld dig

Jeg har et spørgsmål til forløbet

Følg med på

bottom of page