top of page
DSC_0296.jpg

MIT TERAPEUTISKE STÅSTED

Mit virke som terapeut, mentor og underviser udspringer fra et ønske om at hjælpe piger og kvinder med at navigere og finde mening i temaer og problemstillinger, der fylder i deres liv og facilitere en proces, der ikke kun støtter op omkring det, der er aktiveret lige nu og her, men som samtidig søger at styrke forbindelsen mellem krop, psyke, nervesystem og en dybere form for Selv. 

Jeg kombinerer traumeinformeret terapi og nervesystemsregulering med storytelling og dybdepsykologi afhængigt af dine unikke behov. Jeg har særligt fokus på at facilitere et læringsbaseret rum, hvor vi både arbejder med de problemstillinger, der påvirker dit liv, men også orienterer os imod alt det, der allerede fungerer for dig og beriger din hverdag.

 

Kun ved at holde rum for begge dele - det gode og det svære  - det Jung kaldte vores indre modsætninger - kan forvandling og integrering for alvor finde sted. Det princip stemmer i øvrigt helt overens med nervesystemsteori, hvor det at arbejde med pendulering imellem det, der føles godt og let i kroppen, og det, der føles anspændt og overvældende, er helt centralt for heling.

Min tilgang er kropsforankret, hvilket vil sige at kroppens sansninger og fornemmelser løbende inddrages i samtalen. Hvor nogle klienter har brug for at sætte ord på og beskrive omstændigheder og indre tilstande, har andre brug for en mere ordløs proces, hvor vi sammen holder rum for det, der bevæger sig i dit system. Der er med andre ord stor forskel på, hvordan en session forløber, og der er ikke noget, der er meget rigtigt eller helende end noget andet. Der er kun det, der føles nærende for dig og det sted, du er lige nu. 

Jeg ser som udgangspunkt symptomer og diagnoser som underbevidste responser på ubalancer,  livsomstændigheder eller relationer, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier eller ønskede livsstil. Det samme gælder coping strategier og vaner, hvor der ofte gemmer sig en meningsfuld og rørende fortælling bagved adfærden.

Mit udgangspunkt er derfor, at der som sådan ikke er noget at ‘behandle’ eller ‘fixe’, men snarere noget at lære, og måske noget at lære at være med. Hvad det er, vil være individuelt for os hver især.

 

Med det sagt er der ikke er nogen tvivl om, at stadigt flere udvikler symptomer og coping strategier som en respons på et alt for højt tempo, ydre pres og forventninger såvel som en samfundsstruktur, der undertrykker piger og kvinder såvel som det feminine værdisæt. 

 

Min tilgang er læringsbaseret hvilket vil sige, at jeg hverken søger at behandle eller fixe dig eller de problemstillinger, der fylder i dit liv, men i stedet ønsker at understøtte din proces på en måde, der gen-forbinder dig til dine indre styrker, intuition, kropslige instinkter og stemme.

 

Derfor har jeg også et stort fokus på at orientere dig i retning af alt det, der allerede fungerer i dit liv og som nærer dig i din hverdag. Vi er mange, der har svært ved at tage alt det gode i livet ind, uden samtidig at frygte, at vi mister det igen. 

For rigtig mange af os, er det, vi har mest brug for at føle os set og hørt af et andet menneske, som vi virkelig føler os forstået af. Dette gælder særligt, hvis vi er følelsesmæssigt sensitive eller har en historie af traumer, men det gælder for os alle, at det at blive spejlet og rummet med alt det, vi kommer med, kan være enormt helende.  

Mit virke som terapeut, mentor og underviser udspringer fra et ønske om at hjælpe piger og kvinder med at navigere og finde mening i temaer og problemstillinger, der fylder i deres liv og facilitere en proces, der ikke kun støtter op omkring det, der er aktiveret lige nu og her, men som samtidig søger at styrke forbindelsen mellem krop, psyke, nervesystem og en dybere form for Selv. 

Mit terapeutiske ståsted er funderet i en række principper og værdier, der afspejler min internationale forankring og du vil muligvis opleve, at jeg bruger begreber og terapeutiske vendinger, der endnu ikke har fundet vej i det etablerede system i Danmark. 

 

 

som jeg arbejder ud fra og som tilpasses den enkeltes behov, ønsker og ståsted. En terapeutisk proces er dybt individuel og to forløb vil således aldrig være ens. 

 

der er forskningsmæssigt anerkendt og udbredt i udlandet, men som kun langsomt vinder indpas her i Danmark. Det gælder særligt den traumeinformerede tilgang til terapi og arbejdet og integrationen af krop, nervesystem og en dybere form for Selv. 

Hvordan den terapeutiske process sammensættes er altid en individuel vurdering, der naturligvis tilpasses dine ønsker og behov. 

 

 

En dybere form for Selv

For nogle af mine klienter er der tale om et spirituelt form for Selv, mens det for andre er en oplevelse af et psykologisk selv, også kaldet det autentiske Selv, der bedst kan beskrives som den, vi var, før vi begyndte at tilpasse os vores omgivelser eller fornemmede, at der var nogen, der havde en mening om, hvem vi skulle være.

 Det er min dybeste overbevisning, at vi alle har en unik indre styrke, vitalitet og meningsfuld gave, der længes efter at blive afdækket og delt med verden. Som piger og kvinder har vi tilmed en iboende skaberkraft og intuition, som vi 

 

STORYTELLING, METAFORER & SYMBOLIK

En stor del af de piger og kvinder jeg arbejder med befinder sig i det, jeg kalder den metaforiske underverden, når de rækker ud til mig. De har symptomer på stress, angst depression, har et komplekst forhold til mad & krop eller en autoimmun lidelse. Andre går igennem et burn out, en svær livsovergang eller ønsker at arbejde med traume-responser og nervesystem.

 

Når vi er fanget i den metaforiske underverden har vi en generel oplevelse af at være afkoblet fra os selv, vi føler os alene - måske ligefrem isolerede - og vi kan have svært ved at finde mening med det, der sker i vores liv. Vi har en stærk følelse af at sidde fast i noget, vi ikke ved, hvordan vi er havnet i, og uanset, hvad vi prøver eller forsøger at gøre for at forbedre vores situation, er der ikke noget, der har den ønskede effekt. Der er med andre ord intet, der er, som det plejer at være - eller som det var før - og som tiden går, bliver vi mere og mere desperate; For at få det bedre, opleve fremskridt, eller vende tilbage til livet, som vi kender det. 

Jeg er derudover optaget af storytelling og arbejder med myter, sagn og eventyr som et redskab til at se os selv og vores liv i mytologisk forstand.

 og storytelling cyklisk livsstil, det undertrykte feminine, soul psychology og initieringer — de kristiske øjeblikke i vores liv, hvor gamle masker og mønstre kan dø, og hvor noget nyt kan vokse frem og gro.

skabe bevidsthed om fortællinger, der bor udenfor os selv - ude i verden og samfundet - og som væver vores allesammens nervesystem og kollektive bevidsthed sammen. 

 

Jeg er specialiseret i at arbejde med piger og kvinder fra et integrativt ståsted, der kombinerer traumeinformeret psykoterapi og nervesystemsregulering med dybepsykologi og storytelling. Jeg er desuden certificeret yin yoga- og meditationslærer. Du finder en udførlig liste over mine terapeutiske og somatiske uddannelser nederst på denne side. 

 

ANTI-PATOLOGISERENDE

Jeg ser hverken symptomer eller diagnoser som patologier eller sygdomme, men som indre fortællinger, der kalder på vores opmærksomhed og som mere end noget andet længes efter at blive set, hørt og anerkendt. 

Det samme gælder vaner, coping strategier og afhængigheder, der ofte ikke giver mening rationelt, men som, når vi kommer i kontakt med fortællingen bagved, gemmer på dyb mening og  meningsfuld fortælling bagved adfærden. En fortælling, der hjælper os med at belyse, hvad adfærden forsøger at beskytte os imod eller skærme os fra. 

 

Fra et traumeinformeret og dybdepsykologisk perspektiv betragtes symptomer, diagnoser, afhængigheder og det, der i daglig tale kaldes for 'psykiske lidelser' ikke som en patologi eller sygdom, men som en respons eller reaktion på, at der er noget i vores liv, der ikke er, som vi ville ønske det. Fra et traumeinformeret perspektiv betragtes symptomer som en respons på livsomstændigheder og/eller et over-aktivt/fastlåst nervesystem. Der kan både være tale om en reaktion på belastninger/traumer fra tidligere i vores liv, eller en reaktion på aktuelle livsomstændigheder, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier. 

 

For nogle er der tale om omstændigheder, der trækker tråde tilbage til tidlige livsoplevelser, mens der for andre er tale om en rea omstændigheder i den nuværende tilværelse, der reageres på. 

 

Fra et dybdepsykologisk perspektiv (Jungiansk teori) betragtes symptomer som psykens måde at aktivere en udviklings- eller helingsrejse, der kan bringe os i dybere kontakt med os selv. Det kan du læse mere om her. 

Mit terapeutiske ståsted er Min tilgang til at arbejde med symptomer er i stedet, at der gemmer sig dyb visdom og en meningsfuld fortælling bagved de symptomer og problemstillinger, der fylder i vores liv, og en terapeutisk proces vil således fokusere på at komme 'bagom' symptomerne og  i kontakt med den dybereliggende fortælling, hvilket  Diagnoser og/eller psykisk sygdom  der måtte fylde i dit liv, er det min grundindstilling at der ikke er noget galt med dig

at symptomer, coping startegier og de temaer og problemstillinger som livet konfronterer os med, kan guide os i retningen af et dybere og mere meningsfuldt  og rigt liv.

En anden væsentlig fællesnævner for mit terapeutiske ståsted, er, at de ikke ser symptomer, coping strategier eller diagnoser som en sygdom eller patologi, men som en manifestering af livsomstændigheder, der kalder på vores opmærksomhed og som tilmed ofte gemmer sig en meningsfuld fortælling.

 

COMPASSION-FOKUSERET

Det er således helt grundlæggende for mit terapeutiske virke at guide piger og kvinder i kontakt med den mulighed, at der ikke er noget galt med dem, men at de oplevede symptomer er en reaktion på, at der er noget i deres liv, der ikke er, som de ville ønske det. 

 

Jeg mener som udgangspunkt ikke, at der er noget at behandle eller fixe i en terapeutisk proces, men snarere noget at undersøge, udforske og lære om os selv, vores reaktioner og måde at relaterer til andre på. 

 

For mange er det en rejse, der foregår i kroppen og som handler om at sanse og lære at være med det, der har lagret sig i vores system

 

 

ndelsen og samklangen mellem krop, psyke, nervesystem og en dybere form for selv.

 

 

NÆRVÆR OG RELATIONEL RESONANS 

Jeg er trænet og uddannet indenfor forskellige terapeutiske metoder og teknikker, men i sidste ende er det hverken mine certificeringer eller titler, der gør mig til en god terapeut, mentor eller underviser.

Faglige kompetencer, integritet og ydmyghed er helt afgørende inden for det terapeutiske felt, men det jeg først og fremmest tilbyder som professionel er mit nærvær, omsorg og de personlige livsoplevelser, der har medført, at jeg kan holde rum for sorg, smerte og svære traumer. Dette bakkes op at den nyeste forskning, der viser, at det vigtigeste element i en vellykket terapeutisk proces ikke er den modalitet eller teknik, der anvendes i processen, men om der er resonans imellem terapeuten og klienten. I fagsprog kaldes dette også for 'den terapeutiske alliance'. 

Som klient betyder det, at det absolut vigtigste, er, at du føler dig set og hørt af mig som fagperson og guide, og at du har en fornemmelse af, at jeg er en person, som du kan se dig selv udvikle tryghed med og tillid til over tid. I den bedste af verdener har du en oplevelse af, at du ligefrem kan lide at tilbringe tid sammen med mig. Disse komponenter er i øvrigt årsagen til, at jeg tilbyder nye klienter en gratis forsamtale, så vi får mulighed for at møde hinanden, inden du beslutter dig for at indgå i en terapeutisk relation. I de tilfæde, hvor jeg ikke er det rette match for dig, vil jeg altid forsøge at guide dig videre til anden behandler eller tilbud, som kan hjælpe dig videre i livet.

DET UNDERTRYKTE FEMININE

Min research sendte mig dog hurtigt på sporet af en anden og meget større fortælling, der gemmer sig nedenunder fortællingen om spiseforstyrrelser. En fortælling, der handler om det undertrykte feminine og hvordan det påvirker os - særligt som piger og kvinder - at vi lever i et samfund, hvor de værdier, der historisk har været forbundet med den feminine arketype (som f.eks. omsorg, nærvær, empati, følelsesmæssig intelligens og intuition), er undertrykt og ikke tilskrives værdi. 

Denne fortælling har i høj grad informeret mit liv og virke

 

Fortællingen dækker også over undertrykkelsen, objektiviceringen og udnyttelsen af de to stærkeste symboler på den feminine arketype: Kvindekroppen og Jorden. Der er med andre ord en stærk sammenhæng mellem den måde, vi som samfund behandler piger, kvinder og det feminine og den måde, vi behandler jorden og naturens ressourcer. 

I mit arbejde som terapeut, facilitator og underviser bevidner jeg hver eneste uge, hvordan fortællingen om det undertrykte feminine er vævet ind i mine klienters liv og egen-fortællinger. Det gælder for både piger, kvinder og mænd, og der er således ikke længere nogen tvivl (for mig) om, at der er en stærk sammenhæng mellem de mange diagnoser og lidelser, der oftest rammer piger og kvinder - og det undertrykte feminine. 

Dette er blot en af flere årsager til, at jeg ikke finder det meningsfuldt at fokusere på diagnoser og lidelser som en patologi eller sygdom i individet. Vi er simpelthen nødt til inddrage den systemiske undertrykkelse og dens mangearmede konsekvenser i den terapeutiske proces og spørge, om symptomer tilhører den enkelte borger - eller snarere tilhører et sygt samfund?

 

Symptomerne fortjener naturligvis omsorg og nærvær uanset; de bor i vores krop, psyke og nervesystem og det tilfalder derfor os at holde rum for dem og søge at hele dem, så vi kan begynde at skabe et liv, som vi føler, at vi hører hjemme i. 

 

Men fortællingen, fortællingen om, at der skulle være noget galt med individet - den ændrer sig radikalt. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAUMEINFORMERET 

Mine uddannelser har kvalificeret mig til at arbejde med svære og dybe traumer; Både den type traumer, vi traditionelt har kategoriseret som traumer, og som ofte er en begivenhed eller oplevelse, der var har været så voldsom og chokerende, at vi ikke længere ser verden og oplever os selv, som vi gjorde før begivenheden. Det kan f.eks. være oplevelser forbundet med krig, naturkatastofer, ulykker og overgreb. 

 

Den anden type traumer jeg arbejder med, er traditionelt blevet kaldt for udviklingstraumer eller belastningsreaktioner, og er ikke nødvendigvis en specifik begivenhed eller oplevelse, hvor vi kan definere et før eller efter, men gentagne små oplevelser, der tilsammen har påvirket os negativt. I arbejdet med denne type traumer er der særligt fokus på barndommen og på hvorvidt vi er blevet spejlet af vores forældre, og værdsat og fejret for det barn, vi var. Havde vi en nærværende og omsorgsfuld voksen, som vi følte os set og rummet af, og som vi kunne gå til og fortælle alt? Eller oplevede vi at være alene med vores følelser, måske endda bange for at dele dem med nogen af frygt for at blive afvist eller ikke taget alvorligt?

Denne type arbejde med traumer kaldes for traumeinformeret terapi og fokuserer på, hvordan vores opvækst og tilknytningen til vores nærmeste omsorgspersoner har præget os og den måde, vi ser os selv og oplever verden på, herunder om vi har tilpasset os vores omgivelser og blevet den, vores forældre og samfundet ønskede, at vi skulle være, eller oplever vi at være os selv og leve et liv baseret på vores værdier, drømme og ønsker for fremtiden? Traumet er i denne sammenhæng en oplevelse af, at vi har mistet forbindelsen til vores dybere Selv - også kaldet vores autentiske Selv eller essens. 

Denne type terapi har stort fokus på kroppen og nervesystemet, der udvikles og modnes i barndommen og på alle måder præges af vores opvækst. Vi forlader således barndommen med en unik grundindstilling af vores nervesystem, der definerer hvordan vi reagerer,  responderer og relaterer til andre mennesker og til verden i bredere forstand. Det kan du læse mere om her. 

 

 

Kroppen og nervesystemet er helt central i den måde, jeg arbejder på, 

Jeg ser kroppen og psyken som to sider af samme sag, hvilket vil sige, at hvis vi oplever symptomer det ene sted, så kan vi med fordel arbejde med symptomerne som et symbol på eller spejl af, hvad der foregår på den 'anden' side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumeinformeret og compassion-fokuseret psykoterapi


Traumeinformeret terapi er en moderne tilgang til psykoterapi, der løbende inddrager kroppens sansninger og responser i samtalen, og som søger at komme 'bagom' symptomer, vaner og overbevisninger. Tilgangen har til formål at undersøge, om der er en sammenhæng mellem din aktuelle problemstilling, dit indre følelsesliv og tidligere livsoplevelser. Fra dette ståsted betragtes diagnoser som udgangspunkt som responser - også kaldet coping strategier - og via den terapeutiske process søger vi sammen at finde ud af hvilken funktion coping strategier og vaner har i dit liv. Der er samtidig et stort fokus på at orientere dig i retningen af at kunne se dig selv og din livssituation med mere medfølelse, forståelse og egen-omsorg. 

Nervesystemsteori 
 

Moderne nervesystemsteori (Polyvagal Teori) har forandret det terapeutiske felt over de seneste år og givet os fornyet forståelse for, hvorfor mennesker reagerer og responderer vidt forskelligt på stressende oplevelser og livssituationer. Mens nogle har et nervesystem, der er indstillet til at flygte fra eller undgå det, der føles svært eller uoverkommeligt, er andres nervesystem indstillet til at kæmpe; for en sag eller måske bekæmpe andre omkring dem. Andre igen har et system, der er indstillet på en måde, der gør det svært at sige nej og som ubevidst søger harmoni på bekostning af egne behov. Nogle andre igen har et system, der ret hurtigt lukker ned, når følelser bliver for overvældende.

 

Uanset, hvordan dit nervesystem er indstillet kan det at kortlægge, hvordan dit system er præget skabe stor bevidsthed omkring reaktionsmønstre og vaner.  såvel som hvordan du bedst kan søge at regulere dit  Min indføring i nervesystemsteori er  såvel som ny viden om, hvordan hvordan vi håndterer og engagere os i livet i bred forstand. Vi kan også blivlivsvalg  og hjælpe os med at   indrettet kan Jeg arbejder med nervesystemsteori på den måde, der lærer dig at tracke dit system indefra og 

Målet er, at du i løbet af de 6 uger forstår dine egne reaktionsmønstre og lærer, hvordan du kan regulere dit nervesystem og vende tilbage til nuet - altsammen ved at tracke dit system indefra. 

Forløbet har desuden fokus på, hvordan kvinders nervesystem adskiller sig fra mænds - og hvorfor det er vigtig viden for dig som kvinde. 

Følg med på

bottom of page