top of page
DSC_0779.jpg

OM MIG

Jeg er sensitiv, intuitiv og introvert af natur, ligesom jeg er udadvendt, opsøgende og fuld af vilje og mod. Jeg rummer på én og samme tid de yderste poler i livet, hvilket var forvirrende og overvældende som ung pige og kvinde, men i dag giver mit liv dyb mening.

Mit liv har i høj grad været påvirket af familiære omstændigheder, der udspillede sig tidligt i mit liv, og som medførte, at jeg afkoblede mig fra min krop og mit dybere selv. Umiddelbart efter mine forældres skilmisse mistede jeg appetitten, hvilket blev starten på mange år med et komplekst forhold til mad og krop såvel som symptomer på depression, angst og stress - og behandling, der i mit tilfælde gjorde det hele værre.

Mødet med den traumeinformerede og compassion-fokuserede terapi blev et stort vendepunkt i mit liv. At begynde at se mine symptomer som coping strategier i stedet for patologier eller ubalancer i hjernen åbnede op for, at jeg kunne se mig selv i et nyt lys. At jeg kunne se mig selv som et helt menneske, der havde reageret på svære livsomstændigeder.

 

Det var samtidig i den kropsforankrede terapi, at jeg første gang oplevede, at der var plads til min sensitivitet, der ikke længere blev set som en 'psykisk sårbarhed', men blev anerkendt som en styrke og gave. Her var med andre ord plads til hele mig - også den enorme sorg og vrede, der lå dybt begravet mit system, og som var viklet ind i alle aspekter af min krop, mit nervesystem og den historie, jeg fortalte mig selv.

 

Jeg har senere i mit voksenliv været ramt af et svært burn out (adrenal fatigue), ligesom jeg for år tilbage blev diagnosticeret med en autoimmun lidelse relateret til min skjoldbruskirtel. Det blev starten på en livskrise og endnu en rejse ned i den metaforiske underverden - denne gang rejste jeg dog uden den negative egen-fortælling om, at der var noget galt med mig. Jeg vidste, hvilke livsomstændigheder mit system reagerede på, og så ubalancen i min hals som en manifestering af min livslange oplevelse af ikke at ikke at blive hørt og føle, at jeg havde en stemme, såvel som en erkendelse af, at jeg havde svært ved at sige nej og sætte grænser.

 

Når jeg ser tilbage på de mange prøvelser, jeg har været igennem i mit liv, så ser jeg ikke længere en fortælling om sygdom, diagnoser og svære livsomstændigheder. Jeg ser, hvordan hver krise har været et vendepunkt, der fik mig til at vende mig væk fra ydre forventninger, fortællinger og omstændigheder og i stedet vende mig mod mit dybere selv. Det har hverken været nemt eller yndefuldt, det er det ikke for nogen at blive konfronteret med os selv og de fortællinger, der har præget vores liv. Men det har samtidig været dybt meningsfyldt og guidet mig i retningen af et liv, der er baseret på mine værdier.

 

Jeg lever i dag fra et sted, hvor der er en dyb indre samklang og forbindelse mellem min krop, psyke og mit nervesystem, ligesom jeg har en oplevelse af at blive guidet af en del af mig selv, der er større end mig. En del, der ser sammenhænge og perspektiver, som ser livet og omstændigheder i fortællinger.

MIN BAGGRUND

Jeg er trænet og uddannet indenfor traumeinformeret og compassion-fokuseret psykoterapi, nervesystemsregulering og dybdepsykologi. Jeg er derudover optaget af storytelling og arbejder med historiefortællinger og eventyr som et redskab til at se os selv og vores liv - og de større fortællinger, vi er en del af - i et mytologisk perspektiv. Du finder en komplet liste over mine professionelle uddannelser her.

Jeg er oprindeligt uddannet journalist og har studeret og researchet i det fænomen vi i daglig tale kalder for spiseforstyrrelser igennem de seneste 12 år. Research, der har givet mig bred indsigt i og viden omkring problemstillinger relateret til mad & krop, herunder kost, faste og træning specifikt for kvinder såvel som hormonelle ubalancer og cyklisk visdom.

 

Min research sendte mig dog hurtigt på sporet af en anden og meget større fortælling, der gemmer sig nedenunder fortællingen om spiseforstyrrelser. En fortælling, der handler om det undertrykte feminine og hvordan det påvirker os - særligt som piger og kvinder - at vi lever i et samfund, hvor de værdier, der historisk har været forbundet med den feminine arketype (som f.eks. omsorg, nærvær, empati, følelsesmæssig intelligens og intuition), er undertrykt og ikke tilskrives værdi. 

Denne fortælling har i høj grad informeret mit liv og virke

 

Fortællingen dækker også over undertrykkelsen, objektiviceringen og udnyttelsen af de to stærkeste symboler på den feminine arketype: Kvindekroppen og Jorden. Der er med andre ord en stærk sammenhæng mellem den måde, vi som samfund behandler piger, kvinder og det feminine og den måde, vi behandler jorden og naturens ressourcer. 

I mit arbejde som terapeut, facilitator og underviser bevidner jeg hver eneste uge, hvordan fortællingen om det undertrykte feminine er vævet ind i mine klienters liv og egen-fortællinger. Det gælder for både piger, kvinder og mænd, og der er således ikke længere nogen tvivl (for mig) om, at der er en stærk sammenhæng mellem de mange diagnoser og lidelser, der oftest rammer piger og kvinder - og det undertrykte feminine. 

Dette er blot en af flere årsager til, at jeg ikke finder det meningsfuldt at fokusere på diagnoser og lidelser som en patologi eller sygdom i individet. Vi er simpelthen nødt til inddrage den systemiske undertrykkelse og dens mangearmede konsekvenser i den terapeutiske proces og spørge, om symptomer tilhører den enkelte borger - eller snarere tilhører et sygt samfund?

 

Symptomerne fortjener naturligvis omsorg og nærvær uanset; de bor i vores krop, psyke og nervesystem og det tilfalder derfor os at holde rum for dem og søge at hele dem, så vi kan begynde at skabe et liv, som vi føler, at vi hører hjemme i. 

 

Men fortællingen, fortællingen om, at der skulle være noget galt med individet - den ændrer sig radikalt. 

Du kan læse mere om mit terapeutiske ståsted her. 

Min baggrund

Følg med på

bottom of page